تبلیغات
جنگ نرم - انقلاب اسلامى و فتنه هاى فرهنگى

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 5 آبان 1390

انقلاب اسلامى و فتنه هاى فرهنگى 

نویسنده: محمدعلى رحمانى  

مقدمه :
 

ستیز بـا مذهب و جلوگیرى از اشاعه مذاهب آسمانى حكایتى دیرین دارد كه به روایت قرآن كریم و شهادت تاریخ , این ستیز بى وقفه و بـى هیچ گذشت و تساهل استمرار داشته است بـا ظهور اسلام و بـعثت پیامبـر گرامى آن , حضرت محمدبـن عبـدالله صلى الله علیه و آله یهود و نصارى بـه سركردگى علماى دین مایه خود كه بـا تـحـریف و كتـمان حقایق ادیان حضرات انبـیاء سلف (علیه السلام) همچون حضرت موسى و حضرت عیسى در پـى حـكومت دنیایى یا خدمت بـه حـاكمان دنیا مدار بودند تا توانستند بر عناد و دشمنى خویش بـا اسلام پاى فشردند و بـه فتنه انگیزى و فتنه گرى در جامعه اسلام و ایجاد تشتت در صفوف مسلمین اهتمام ورزیدند . این تلاش ها كه بـه طور ویژه اى از حمایت كفار و بت پرستان جزیره العرب و سران اشراف آنان برخوردار بودند به اشكال مستقیم و غیر مستقیم تجلى مى یافتند .
گاه بروز مدعیانى در امر خلافت شكل فتنه را هویت مى بخشیده اســت گاه بـا تفرقه افكنى در میان پیروان اسلام بـا طرح مبـاحثــى در باب حكومت و مشكل اعمال حاكمیت ( بدون ادعا نسبت بـه اصل مسئله خلافت ) .
گاه با طرح مباحث عقیدتى و به زیر سوال بـردن اصول اعتقــادى .
گاه بـا تحریك قبـایل عرب بـراى ایذاء مسلمانان و وارد ساختــن لطمات اقتصادى و اجتماعى بر آنان .
فتنه گرى در دهه هاى نخستـین تـولد اسلام سبـب شد در همان یكصد سال اول انشعابـات مختلفى در جامعه اسلامى پـدید آید در حالى كه أمه معصومین ( علیهم السلام ) حضور داشتـند و مى تـوانستـند بـه عنوان نقطه رجوع امت اسلام جوابگوى قاطع همه شبـهات و سئوالات در همه زمینه ها از جمله اعتـقادات , احكام و مسأل حكومت بـاشند .
اما فتنه گران خـارجـى و داخـلى یعنى دشمنان بـى نقاب و مزدوران نقابـدارى كه بـه ظاهر تـن بـه پـذیرش اسـلام داده بـودند و نیز متـحجـرین كج اندیش و خشكه مقدس هاى مدعى تـر از معصومین ( علیهم السلام ) آتش فتنه ها را مشتـعل نگاه داشتـه و همواره بـر اسلام و امت اسلام ضرباتى دردناك وارد ساختند .
لذا قابـل تامل است كه خداوند متعال در قرآن كریم بـیش از 50 آیه از صیغ مختلف ( فتنه ) آورده و به انواع فتـن و فتـنه هأى كه در فرا راه بـشر اسـت تـوجـه داده و بـه علاوه آثـار مخـرب و ویرانگر فتنه و فتـنه گرى را چه در سطح بـشرى و غیر اسلامى و یا در درون جامعه و امت اسلامى یادآور شده است .
حقتعالى در آیه 7 از آل عمران شیوه آتش افروزى فتنه گران داخلى امت را چنین توصیف مى كند كه آنها از موارد متشابه شبهه بـرانگیز و تردید زا بـهره مى گیرند و آتـش فتـنه را در میان امت شعله ور مى سازند و به تعبیر رساى قرآن ابتغاء الفتنه ایجاد گمراهى فساد در دین اقشار و جامعه و ایجاد تردید در بـاورهاى خلق مستـضعف .
فاما الذین فى قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه.
بـدون تردید همانگونه كه گفته شد متن واقعه و چهره هاى پـلیدى كه در صدر اول در جبـهه داخلى عامل آنهمه انحراف و انشعاب شدند و بـا نفى ولایت معصـومین علیهم السـلام بـا انبـانى از بـاورهاى پسمانده جاهلى و بـرداشتهاى شخصى و تك بـعدى از اسلام سنگ بـناى همه كجرویها گـردید و بـه یك جـریان ماندگـارى تـبـدیل گـشـت .
جهت اطلاع بیشتر بـه نقش و تأثیر فتنه گرى در بـاورهاى اصولى در قرن اول اسـلام و در نتـیجـه فـرق و گروههایى كه بـوجـود آمد مراجعه شود به كتاب ارزشمند جاذبـه و دافعه آیه الله شهید مطهرى رضوان الله تعالى علیه .

فتنه گرى در عهد معاصر
 

همان گونه كه شهید مطهرى خط فتنه گرى و انحراف در تـفكر دینى را تـرسـیم مى كنند مذهب خـارجـى گرى كه در تـمامى قرون و اعصار اسلامى به نوعى حضور داشته است در زمان معاصر به صورت حسى گرایى در آثـار نویسـندگان روشـنفكر دنیاى اسـلام بـه چـشـم مى خـورد .
بدیهى است تمام روشنفكران مسلمان عامل دشمنان اسلام نبـــوده اند و گرایش آنان بـه مكتـب حـسى گرى ناشى از انقطاع آنان از مجـراى اصولى آشنایى با اسلام بوده و بعضا نیز بـا حسن نیت عمل كرده اند , لیكن كجراهه رفته اند . از این گروه كه بگذریم فتنه گرى در دین همواره تحت حمایت دشمنان اسلام و استكبـار جهانى بـوده است و در دهه هاى اخیر هر از چندى به صورت نشر عقاید بـاطله و سخیف منتسب بـه اسلام یا نشر عقاید انكارى نسبـت بـه مسلمات دین هدف اضمحلال تـدریجـى بـاورهاى دینى را دنبـال نموده است . بـروز چهره هایى مانند احمد كسروى در تاریخ ایران را بـاید در همین راستـا مورد مطالعه و تدقیق قرار داد .
به دنبـال پـیروزى انقلاب اسلامى و پـس از آزمون روش هاى متــفاوت مقابله با انقلاب و پاسخ نگرفتن از آنها , بـنیان هاى مكتب انقلاب مورد هجـمه قرار گرفت , این در حـالى است كه شهید مطهرى در این خصوص معتقدند :
[ . . . مساله اصلى استعمار است , استعمار سیاسى و اقتـصادى . آنگاه تـوفیق حاصل مى كند كه در استـعمار فرهنگى تـوفیق بـدست آورده باشد . بـى اعتـقاد كردن مردم بـه فرهنگ خودشان و تـاریخ خودشان شرط اصلى این موفقیت است . استعمار دقیقا تـشخیص داده و تجربه كرده است كه فرهنگى كه مردم مسلمان بـه آن تكیه مى كنند و ایدئولوژى كه به آن مى نازند , فرهنگ و ایدئولوژى اسـلامى اسـت .
بـاقى همه حـرف است و از چـهار دیوار كنفرانس ها , جـشنواره ها , كنگره ها و سـمینارها هرگز بـیرون نمى رود و بـه متـن تـوده نفوذ نمى كند . پـس بـاید مردم از آن اعـتـقاد و از آن ایمان و از آن اعتماد و حسن ظن تخلیه شوند . تا آماده ساخته شدن طبـق الگوهاى غربى گردند] .

[بخشى از مقدمه كتاب كتابسوزى در مصر و ایران]
 

بنابر این استكبار جهانى شبیخون به فرهنگ و باورهاى اسلامــى را با همان هدف جداسازى جامعه اسلامى از تكیه گاه ركین و محكم خویش یعنى باورهاى اسلامى و دینى و حرمت مقدسات الهى دنبال مى كند , و آنچه در بیست سال اخیر شاهد آن بوده ایم از قبـیل نشر كتاب آیات شیطانى در شمارگانى میلیونى با اهداف زیر بوده است :
1ـ حمله بـه جـایگاه والا ومقدس اعتـقادى مسلمین نسبـت بـه شخـص پـیامبـر اكرم صلى الله علیه و آله . این اقدام زشت و شنیع بـا انتشار كتاب موهن آیات شیطانى بـه اوج خود رسید و گرچه بـا عكس العمل شدید جهان اسلام از جمله صدور حكم اعدام نویسنده مرتـد آن سلمان رشدى تـوسـط حـضرت امام ( ره ) مواجـه گردید , معذلك بـا دستهاى آشكار و پـنهان استـكبـار جهانى در كشورهاى اسلامى همچون تركیه نیز ترجمه و توزیع شد .
پـس از آن , صهیونیسم جـهانى بـراى آنكه خـود را از فشار موج اتهام دشمنى بااسلام تا حدودى برهاند بـه عذر بـدتر از گناه دست یازید و كتابـى دیگر پـیرامون مسیحیت حاوى اهانت بـه مقام مقدس حضرت مسیح (علیه السلام) تـدارك دیده و منتـشر ساختـند تـا چنین وانمود كنند كه بـسیار بـاز ! بـا مسئله مذهب و اولیإ مذهبـى بـرخورد مى كنند .
بدیهى است استكبار جهانى كه پس از ظهور انقلاب اسلامى از ناحیــه دین خود را مخروب و متضرر ارزیابى مى كرد , بـدین تـرتـیب و بـا اهانت بـه اركان دین از جـمله ركن نبـوت و عصمت انبـیاء در نظر داشت اساس دین را در باور جوانان تـضعیف ساختـه و بـه تـبـع آن زمینه حكومت بـر اساس ولایت دینى را منتـفى نماید . روشن است كه استكبار با وهن پیامبران كل مبارزات اولیإ خدا جهت تحقق عدالت الهى و اجتـماعى در زمین و ارزشهایى چون ایثار و شهادت و انفاق و احسان را مورد تردید قرار مى داد .
2 ـ جمهورى اسلامى كانون توجهات مسلمانان و مستـضعفان و محرومان جـهان است و خورشید این نظام همانا نام مقدس حضرت امام خمینى (رضوان الله تعالى علیه) است از اینرو استـكبـار بـر آن شد تـا از عظمت نام حضرت امام (رحمة الله علیه) در افكار عمومى بـكاهد و یكى از این راهها تكرار حركاتى شبـیه بـه نشر كتاب آیات شیطانى بود . این بـار این اقدام توسط نویسندگان معلوم الحال و بى هویت در مطبوعات انجام گرفت . نفوذ اندیشه هاى آلوده به داخـل مرزها و سـوء اسـتـفاده از فضاى آزادى مطبـوعات اضافه بر نیل بـه هدف شوم فوق هدف دیگرى را نیز مد نظر داشت كه عبارت بـود از تـحدید مجـدد فضاى ارأه اندیشه ها و جـلوگیرى از توفیق دولت در توسعه سیاسى . بـدین روال استكبـار سكه اى را بـه هوا پرتاب كرده بود كه با هر روى به زمین فرود آید به نفع اوست .

روى اول اهانت به مقدسات دینى و مبانى مذهبى
 

روى دوم بستن فضاى باز و آزاد بـراى ارائه اندیشه هــا و آراء و سپس متهم ساختن جمهورى اسلامى به استبداد دینى ! در همین راستـا بـا وجود خویشتـن دارى سنگربـانــان ایدئولوژیك جهان اسلام برخى مطبوعات ان شاء الله ندانسته در این دام افتاده و در تحقق اهداف استكبار در بخش شبیخون فرهنگى به بـستر سازى و زمینه سازى پرداخته و در اختـیار این نیات شوم قرار گرفتـه اند .
یكى از مبـاحثـى كه در این خصوص مورد تـوجه است مــعرفى چهره اى غیرواقعى از انقلاب و حـضرت امام (رحمة الله علیه) بـه نسـل آینده اسـت از جمله اینكه اصولى را كه حضرت امام (رحمة الله علیه) بـا استـخراج آنها از متن دین و معارف عالیه اسلام بـراى نجـات جـامعه امروز بـشر بـه عنوان اصول انقلاب اسلامى مطرح فرمودند چـنین وانمود مى نمایند كه این اصول در مكاتب سیاسى فلسفى دیگر همچون ماركسیسم وجود داشته است ; مباحثى همچون عدالت اجتماعى , استضعاف , استكبار و . . .
در حالیكه حتى مطالعه اجمالى احكام و تعالیم اســلام , بیان این مفاهیم در 14 قرن پـیش از لسان وحى را اثـبـات مى نماید و چـگونه مى تـوان ادعا نمود ماركسیسم مولود صهیونیسم كه امتـحان خویش را نیز طى دهها سال حاكمیت بر بـخشهاى بـزرگى از جهان پس داده است مبدع و مبتكر این مباحث است ؟
اقتصاد اسلامى حاوى كامل ترین و انسان مدارترین احكــام و نظریات است و طرح مبـاحـثـى همچـون مالكیت , كار , سـرمایه , اجـاره , مضاربه , مزارعه , خمس , زكات و . . . در اسلام و در ابـواب فقه شیعه دلالت بر كمال نظرات اسلام در این زمینه ها دارد .
آیات عدیده اى از قرآن كریم حاوى مضامین اقتصادى همــچون تـعدیل ثروت , منع اسراف , منع تـكاثـر , اداى احور , اخلاق اقتـصادى , انفال و ثروتهاى عمومى , ارث و احكام آن , تـعمیم ثروت , مشاغل محرمه و مشاغل محله , ربا و مرابحه مى باشد .
با جستجو در قرآن كریم درمى یابیم كه 70 مورد كلــمه استكبـار و مسـتـكـبـرین و از این ماده بـا همین مفـهوم و همچـنین 15 مورد مستضعفین و استضعاف آمده است .
آیا با وجـود این آیات , آنان كه جـاهلانه و معاندانه مى كوشند اندیشه هاى اقتصادى حضرت امام (رحمة الله علیه) برگرفته از متن اسلام را به مكاتب مضمحلى همچون ماركسیسم منسوب نمایند همانند كبـكى نیستند كه سر خود را بر برف فرو برده است ؟
نمى توان باور نمود قلم به مزدان اجانب گرا نسبـــت بـه افكار و اندیشه هاى حضرت امام ( ره ) اینقدر نادان باشند , بـلكه در وجه غالب حكم بر خصومت و دنأت آنان مترتب مى گردد .
اما این شبـیخون فرهنگى و اهانت بـه مقدسات دینــى بـه همین جا ختم نگردید و پس از تلاش استكبـار بـراى كاستن عظمت حضرت امام (رحمة الله علیه) در افكار عمومى بـار دیگر عناصر پـشت پـرده و بـا سوء استـفاده از افراد آشكارى بـه تكوین هجمه همه جانبه به مقدسات پرداخته و بـا حركت خزنده ارزش ستـیزى و تـقدس زدایى و تـمسخر اصول اسلام ناب محمدى ( صلى الله علیه وآله ) را در دستور كار قرار داده اند .
و ظیفه ما در این مقطع حساس بسیار سنگین است و باید ضمن پرهیز از هر گونه تشنج در جامعه , بـا حفظ وحدت و یكپارچگى در مقابـل این توطئه هاى فرهنگى دشمنان قاطعانه بـایستیم و اجازه ندهیم كه اصول و ارزشهاى اسلامى و مقدسات دینى ما را مورد هجمه قرار دهند و آنها را تضعیف نمایند . و اینجاست كه وظیفه همه ارگانهاى فرهنگى , اطلاعاتى و امنیتـى است كه دستهاى پشت پرده و بـاندها و گروههاى اصلى را شناسایى و بـه مراجـع ذیربـط ارجـاع دهند و وظیفه نیروى انتـظامى بـعنوان پـاسداران دستاوردهاى انقلاب اسلامى كه در همه جا حضور دارند این است كه با هوشیارى كامل و طبق قانون و بدون ایجاد هر گونه تشنج در جامعه عوامل مفسده انگیز را بـه صورت قاطع كشف شناسایى و بـه مقامات صالحه معرفى نماید .
البته این تنها ما نبوده ایم كه بـا اینگونه خصومتها از ناحیه فرهنگى و تبلیغات مكتـوب و فتـنه گران در اندیشه و افكار مواجه بوده و هستیم بـلكه جهان اسلام از جمله جهان عرب نیز سالهاست از این گونه مشكلات در رنج اسـت و این بـیانگر عمق و ابـعاد تـاریخ توطئه است . لیكن انقلاب اسلامى و رهبریت آن در سه دهه اخیر بـیش از دیگران مورد هجـوم قرار گرفتـه اسـت بـراى تـذكار این عمق و سوابق آن در جهان اسلام فرازى از كتـاب محـمد محـمود صواف تـحـت عنوان نقشه هاى استعمار در راه مبارزه بااسلام را كه در سال 1346 با ترجمه مرحوم حجه الاسلام سیدجواد هشترودى به چاپ رسیده است نقل مى كنیم .
( با توجه به اهمیت كتاب فوق الذكر , مخاطبـین را بـه مطالعه آن دعوت مى كنیم ) .
استعمار حیله گر دست از بداندیشى و تجاوز بـرنداشته است . او حـیله گر تـرسوئى است كه نمى خـواهد از خـارج مرزها مسلمانان را مورد حمله قرار داده و در قیافه دشمن با آنها روبرو شود . عادت او بـر این است كه در هر جـا كه نفوذ پـیدا كرد حملات خود را از داخـل مرزها آغاز كند و در داخـل كشورها بـا مردم بـجـنگد , او همیشه كوشیده است تا عده اى از هم میهنان ما را بـه استخدام خود درآورده و از افرادى كه با ما هم زبان بوده و در میان ما به سر مى برند بهره بردارد .
استعمار بـا كوششهاى پیگیر بـه تربـیت آنان پرداخته است و در مورد افرادى كه از تربیت آنان ناامید گشته بهر وسیله ممكنى قلب و عقیده شان را خریده است و این چنین مزدوران و فارغ التـحصیلان خود را در راه مصالح و منافع خویش بـه كار انداخته است تا آنان بـه ثناگویى و ستایش استعمار پرداخته و اربـابـان خود را تقدیس كنند .
سپس آنان را در مراكز رهبـریهاى سیاسى و فكرى و اجتماعى وارد كرد و از همین جـا است كه آنان كوشش خـود را شروع و بـه اجـراى برنامه هاى خطرناك خود مى پردازند , از اربابـان خود الهام گرفته و راه را براى بهره بردارى آنان هموار مى نمایند .
بعضى از روزنامه نویسان و ادیبـان ما كه حامل ادبـیات پیش پا افتاده اى هستند و همچنین شخصیتهاى رذل و قلمهاى مسموم و نشریات مزدور را مى توان نام بـرد كه ضمیر و بـاطن خود را بـه استـعمار فروخته و در راه خـیانت و ویران كردن مبـانى اخـلاقى و معنوى ما گام بـرمى دارند و بـا فـتـنه انگیزیها و فـریب كارىها و اجـراى بـرنامه هاى خرابـكارانه , جوانان ما را بـه سوى فساد و بـى دینى كشانیده با انتشار مطالب بـى پایه و رومانها و داستانهاى دیوانه كننده اى افكار و روان آنان را آلوده مى سازند .
جنایاتى را كه این عده براى نابـودى ما انجام داده اند هیچ یك از لشگركشیها و حـملات نظامى دشمن انجـام نداده است . من بـا یك تاسـف عمیق بـاطنى , اكثـر روزنامه هاى ممالك اسـلامى و از جـمله ممالك عربى را مى بـینم كه آنان در مسـیر نقشه هاى اسـتـعمار گام برداشته , دانستـه یا ندانستـه جوانان ما را از تـرقیات روحى و اخلاقى محروم نموده و روح اسلام را در باطن آنان نابـود مى سازد .
اصولا صاحبان جراید مزبور براى اسلام فكر نمى كنند گویا آنان در میان مسلمانان بـه سر نمى بـرند و یا اساسا سرزمین ایشان سرزمین اسلامى نیست , همین روزنامه ها اسـت كه بـا زورگویان و سـتـمگران همكارى نموده و زبان گویاى آنان بـه شمار مى روند , بـه یارى هر دعوت باطلى مى شتابند و علنا بـا دعوت حق مى جنگند بـنام آزادى , آزادى را مى كشند و در پناه استعمار و نقشه هاى شومش پـیش مى روند البته بـدیهى است كه صاحبـان دلهاى زنده اى نیز در میان روزنامه نگاران پیدا مى شود كه باید آنها را استثنا كرد .
مایه تـإسف است كه روزنامه هاى ما همواره اندیشه هاى بـاطل را تـرویج مى كنند . مخصوصا طرز فكر غلطى را كه انقلاب فرانسه آن را بـوجود آورد ونامهاى بـه ظاهر خوش و فریبـنده اى را بـر آن نهاد مانند . آزادى عـقیده , آزادى مطبـوعـات , آزادى فرد , و نظایر اینها , همه اینها در واقع وسیله اى است در دست یهود بین المللى براى منحرف ساختـن اجتـماعات و نابـودى همه ادیان و جلوگیرى از ترقیات روحى و معنوى , تا بهتر بـتواند بـا چنگال سیطره خود جا بازكند .
دكتر محمد حـسـین اسـتـاد كرسـى ادبـیات عربـى نو در دانشگاه اسكندریه مقالاتى در مجله[ الازهر] منتشر ساختـه و سپـس آنها را به صورت كتابى بـنام[ فى وكرالهدامین] درآورده است . در پاورقى صفحه 8 كتاب مزبور چنین مى نویسد : بـسیارى از مردم آگاه نیستند كه شعار[ آزادى , برادرى , بـرابـرى] كه شعار انقلاب فرانسه یهود مى بـاشد زئیده تصمیماتى است كه كنفرانس[بـوردو فراماسونى] براى فریب دادن به اقلیت یهود بـوجود آورده است , همین شعار در دست دلالان یهود عنوانى است براى بالابـردن سطح فساد و در هم شكستـن قدرت كلیسا و هر زشتـى را بـه نام آزادى تـجویز نمودن , شعارى است كه مسیحیان را به حمایت از اقلیت یهود بـرمى انگیزد تا از راه مساعدتهاى مالى و بـه نام بـرادرى و بـرابـرى توجه مسیحیان را نسبت بـه اقلیت یهود جلب كند . در میان اوهامى كه یهود ترویج مى كند آنچه بـیش از همه مایه تـعجب است ومردم را در برابـر خود بـه خضوع واداشته این است كه بـه روزنامه اسم[ صاحبـه الجلاله] نهادند و سپـس پـیرایه هاى مقدس مآبـانه و عوام فریبى را بـرآن بـستند تا هر حیله اى را بـآسانى بـه مرحله اجرا درآورند ..
منبع:پاسدار اسلام - شماره 217


ارسال توسط اکبر فانی


آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام گزینه سلاح اساسی در جنگ نرم برای دشمن به شمار می رود ؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
لینک های ویژه

قالب وبلاگ

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl